ROBA DE LLANA SOSTENIBLE

Colecció Festa

Donarem una part de les vendes de tots els nostres productes a l’Associación de Cáncer de Mama Metastásico, l’objectiu fonamental de la qual és promoure i finançar projectes destinats a la investigació del càncer de mama metastàsic.